Startsida

Verksamhet

Föreningens målsättning har alltid varit att bevara och utveckla de villebrådsstammar som finns i våra marker. Förutom fredningsområden och fredande av vissa arter har begränsningar, på t.ex. hare och skogsfåglar, förekommit nästan alltid. Viltåkrar har iordningsställts, fågelholkar för exempelvis knipor har tillverkats och satts upp och utfodring av viltet hålls igång under vintrarna. Skadedjursbekämpningen är också en viktig del av vår verksamhet och de bästa viltvårdarna premieras varje år.
Föreningen har i dagens läge 213 medlemmar och ca 30 jägare som jagar på säsongskort.
Petalax jaktförenings r.f:s verksamhetsområde innefattar Petalax och Nyby byar, med en total areal på ca 12 440 ha.
En klok jägarregel säger: "Man skall aldrig behöva ångra det skott man inte avgett. Och det hör till god ton att inte kritisera en jaktkamrat för att han eller hon i en viss situation valt att inte skjuta".

 

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint