Länkar

Finlands viltcentral

http://riista.fi/sv/

 

Finlands jägarförbund

http://www.metsastajaliitto.fi/

 

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

http://www.rktl.fi/svenska

 

Riistaweb

http://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/

 

Malaxnejdens jaktvårdsförening

http://malaxnejdensjvf.malax.fi/

 
Bergö Jaktvårdsklubb

http://bergojvk.fi/

 

Pörtom-Dahlbo Jaktförening

http://www.portomdahlbojaktforening.fi/

 

Solf Jaktförening

http://www.solfjakt.fi/

 

Sundom Jaktförening

http://www.netikka.net/sjf/

 

Yttermalax Jaktförening

http://www.malax.org/ymjakt/

 

Övermalax Jaktklubb

http://www.malax.org/omjakt/

 

Jaktlust

http://www.jaktlust.com/

 

Videoklipp
Älgjakten i Nyby 2014

https://onedrive.live.com/?id=6E11EECB6810CB5C!120&cid=6e11eecb6810cb5c&authkey=!AmLFM-x3pmwbplE#id=6E11EECB6810CB5C%21120&cid=6e11eecb6810cb5c&authkey=%21AmLFM-x3pmwbplE&v=3

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint