Allmänt

Historik

Jakt har bedrivits i våra bygder så länge som människan har funnits här. Jakt och fiske var de första näringarna som fanns att tillgå för den första bofasta befolkningen. Jaktsätten har förändrats vartefter som de olika omständigheterna som påverkar dem har förändrats. Den första tiden användes slungor och spjut, när krutet uppfanns började den stora utvecklingen, från hemsnidade mynningsladdare till våra dagars mera avancerade vapen med kikarsikten.
Föreningens grundande
Oskar Nordman som på den tiden var polis i Petalax var initiativtagare och den drivande kraften för att föreningen skulle bildas. Det var antagligen från länsmannen som de olika handlingarna och förslag till stadgar kom. I Petalax kunde man enas om en förening som omfattade hela byn och det blev till en stor fördel för den fortsatta verksamheten. Det första mötet hölls troligen i juni månad 1933. Där framförde Oskar Nordman förslag till stadgar och hur föreningen skulle arbeta. Mötet som hölls i ungdomslokalen hade samlat en hel del folk, trots att det fanns få jägare vid den tiden jämfört med idag. Det var en viss skam att vara jägare och bössan kallades för "fattigstaken". Arbetande folk hade inte tid att jaga.
I augusti 1933 samlades man på nytt och beslöt då att bilda förening och valde styrelse samt utsåg jaktövervakare.
Den första styrelsen bestod av: ordförande Oskar Nordman, sekreterare och kassör Matts Fant, övriga medlemmar Emil Häggblom, Alfred Fant och Karl Berg. Till jaktövervakare valdes: Emil Häggblom, Johannes Höglund, Erik Wik, Albert Strömsbäck, Matts Blom, Erik Thors, Hugo Smith, Sigvald Törnqvist, Karl Wik, Alfred Nyback, Erik Grägg, Gustaf Berg, Nestor Bergström och Ivar Björklund.

Pjf_historik_1933-83.pdf

Pjf_historik_bilagor.pdf

Pjf_fangststatistik__1959_-1979.pdf

utdrag från föreningens 50-års historik, sammanställt av Hemming Smeds sommaren 1983

 

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint