Styrelsen

Ordförande Daniel Bäck

Petalaxvägen 592, 66240 Petalax

tfn. 040-3507348

 

Vice ordförande Bernt Björkholm
Sekreterare Ingmar Smeds
Medlemmar Sven Storsjö, Leif-Erik Wik, Jim Söderblom

 

Kassör Ingmar Enbacka

Torrbackvägen 37, 66240 Petalax

tfn. 050-3042845

 

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint