Styrelsen

Ordförande Daniel Bäck

Petalaxvägen 592, 66240 Petalax

tfn. 040-3507348

 

Vice ordförande Bernt Björkholm
Sekreterare Ingmar Smeds
Medlemmar Kenneth Storsjö, Jonny Nordström, Jim Söderblom

 

Kassör Jonny Nordström

Väktarsgränd 1, 66240 Petalax

tfn. 050-5463767

 

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint