Hjortdjur

Älgjakt 01.09.2020-31.12.2020

 

Licenser Tjurar Kor Vuxna Tjurkalv Kokalv Kalvar Totalt Tjur-% Ko-% Kalv-% Kvar

38

15 11 26

11

12 23 49 57,70 42,30 46,90 0,5
                       
Norrby                      
6+5

4

3 7 2 1 3 10       0,0
                       
Skäri                      
4+3+1 2 2 4 2 2 4 8       0,0
                       
Lolax                      
4+4 3 1 4 1 2 3 7       0,5
                       
Kråkträsk                    
5+5 3 2 5 2 3 5 10       0,0
                       
Nyby                      
7+6 3 3 6 4 4 8 14       0,0

 

Uppdaterad 29.12.2020

Slaktvikter älgjakten 2011-2016.pdf

 

Vitsvanshjortjakt 01.09.2020-15.02.2021

Licenser Bock Hind Vuxna Bockkalv Hindkalv Kalvar Totalt Bock-% Hind-% Kalv-% Kvar
30 10 3 13

8

5 13 26 76,92 23,08 50,00

10,5

Uppdaterad 26.01.2021

 

Rådjursjakt 01.09.2020-15.02.2021

Bock Get Bockkid Getkid Totalt
8 16 8 10 42
Uppdaterad 03.02.2021

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint