AKTUELLT

 

Årsmöte

Petalax jaktförening r.f. håller årsmöte söndagen den 11.02.2024 kl 19.00 i slakthuset i Bjurnäs. Stadgeenliga ärenden. Välkomna!

 

Uppdaterat 09.02.2024

 

 

90-års jubileum


Petalax jaktförening inbjuder alla medlemmar, markägare, f.d. markägare och byssbor med familj till 90-års fest söndagen den 29 oktober 2023 i matsalen på Högstadiet i Petalax.
Matservering med ”plockastäik” av älgkött från kl. 12.00 – 15.00.
Börjar kl 11.00 med en tillställning i högstadiets festsal där jaktföreningen uppvaktas av grannföreningarna och utmärkelser delas ut. Intresserade medlemmar i föreningen av naturligtvis inbjudna till den cermonin också.
Välkomna!

 

Uppdaterat 19.10.2023
 

Vitsvanshjort- och rådjursjaktregler 2023-2024

Vitsvanshjort-_och_rådjursjakt_2023-2024.pdf

Uppdaterat 23.08.2023

 

Skjutkväll för ungdomar, damer och nybörjare

Petalax skytteförening(PSF) anordnar i samarbete med Malaxnejdens jaktvårdsförening en dam, ungdoms och nybörjarkväll onsdagen 9.8 kl 18 på Tallmossens skjutbana. Hagel och kulskytte. Vapen finns på plats om man ej har eget. Vapensäkerheten genomgås, instruktörer på plats. Bjuds på korv och något drickbart.

Uppdaterat 03.08.2023

 

Anmälning till vitsvanshjortjakten

Anmälningstillfällena till vitsvanshjortjakten i år är 06.08 och 10.08 kl 18-19 vid slakthuset i Bjurnäs. 

Uppdaterat 03.08.2023

 

Kartor på vitsvanshjortpass 2022

Bjurus-Långbacken.pdf

Bobackkärre-Åmynningen.pdf

Finnbackan-Ågrenan.pdf

Kråkträsk.pdf

Lolax-Hömossen.pdf

Lolax-Ribacka.pdf

Långjut.pdf

Norrvägen-Mamrelund.pdf

Nyby-Lolax.pdf

Nörrskogen.pdf

Petalax_östra.pdf

Skären.pdf

Vägvik-Gålören-Släton.pdf

Västervägen.pdf

Öjna-Bockören-Bofjärden.pdf

 

Uppdaterat 29.09.2022

 

 

Trickskytten Jocke Smålänning på Tallmossens skjutbana

Trickskytten Jocke Smålänning kommer till Tallmossen torsdagen den 11 augusti kl 18. Programmet är först 30 min show och efter det håller han 2 h skolning i skjutteknik. Evenemanget är gratis och till för alla medlemmar i Malaxnejdens jaktvårdsförening. Välkomna!

Uppdaterat 08.08.2022 

 

Anmälan till årets hjortjakt samt de som ämnar skjuta rådjur med kula på passjakt

Anmälan sker vid slakthuset i Bjurnäs den 11 och 14 augusti mellan kl. 17.00 och 18.00.  De som inte själva har möjlighet att komma till platsen kan befullmäktiga någon annan att sköta anmälan, jaktkort och skjutprovsintyg bör medtagas och vaktplatser skall fotograferas på kartan vid slakthuset (max 2 vaktplatser per jägare), man bör se till att hålla ett avstånd på 200 meter till andra matnings- och vaktplatser. Årets hjortjaktsavgift är 20 €/deltagare.

Hjort- och_rådjursjakt_2022-2023.pdf

 

Uppdaterat 09.08.2022

 

 

Jägarexamen

Malaxnejdens jvf ordnar jägarexamenskurs i Yttermalax jaktstuga.

Start tisdagen den 8.3 och 15.3, 22.3, 29.3 och examenstillfälle 5.4.2022. Alla tillfällen börjar kl.18.00 och slutar kl. 21.00.

Avgift: 80€ ( ingår kursavgift 30€, handbok för jägare 30€ och examens tillfälle 20€).

Adress: Klockarbackvägen i Malax.

 

Anmälningar före 3.3.2022 till:

 

Kalle Hietanen 0500-712537

Calle Åbonde: 050-5594969

 

Uppdaterat 17.02.2022

 

 

Undantagstillstånd för avskjutning av skarv

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde har undantagstillstånd för avskjutning av 30 skarvar i Malax skärgård 20.8-31.10 enligt bifogat beslut. Se villkor 7-11 på sidorna 7-8 och kartbilagan på sidan 13 för detaljer. Varje jägare som ämnar skjuta skarv skall ha med licensbeslutet som finns som en PDF-länk nedan.

Fiskeriområdet behöver nu hjälp av jaktklubbarna och föreningarna i området att skjuta skarv enligt tillståndet. Datum, antal skarv skjutna och skjutningsstället meddelas. 

VARELY41842020_Beslut.pdf

Kontaktperson för skarvjakten är Ralf Runonen för Malaxnejdens jaktvårdsförening område. Telefon: 050-351 7675. 

Ralf tar emot anmälningar på skjutna skarvar vartefter, och det är viktigt att ni före ni ämnar skjuta skarvar kontaktar Ralf för att kontrollera kvarvarande kvot. Meddelas jaktföreningarna då kvoten är fylld.

Avskjutningen måste enligt tillståndet ske på högst 400 m avstånd från yrkesfiskares bragder. 

Uppdaterat.18.08.2021

 

 

Rävdrevsprov

Rävdrevprov som tillika är Vasa kenneldistrikts mästerskapstävlingar kommer att hållas i Vasa nu på lördag 21 november och provområden behövs också i Petalax, Malax och Pörtom.

I Petalax har vi för avsikt att hålla oss på området mellan Långbacken-Hultholmen-Kråkträsk alltså norr om Långbackvägen men ingen vet ju förstås vart det bär iväg om räv hittas.  För det mesta är rävdrevprovet undanstökat redan på förmiddagen då vi startar i gryningen vid 8-tiden.

Onödigt bilkörande på Strömsbäck och Hultholmens skogsbilvägar kan ju dock undvikas om möjligt.

Uppdatert 20.11.2020

 

 

Fångstlistor

Det kommer inte att läggas ut någon låda i byn där man kan lägga fångstlistorna. Svårt att hitta något ställe i byn där den säkert får vara i fred o dyl. Enklast är det att fylla i fångstlistan här på hemsidan under menyn "Fångstlista" och fylla i behövliga uppgifter. Andra alternativ är att skicka bytet per e-mail eller som SMS åt kassör Jonny Nordström eller ordförande Daniel Bäck. Jonnys kontaktuppgifter är 050-5463767, eller jonny-nordstrom@hotmail.com, Daniels kontaktuppgifter är 040-3507348, eller danneback28@gmail.com.

Uppdaterat 10.12.2019

 

 

Räv-KILPA

Räv-KILPA för stövare arrangeras 14-15.12. En provruta kommer att vara i Petalax.

Provområdet i Petalax är Bjurnäs och Långbacken. Vänligen respektera detta.

Uppdatert 10.12.2019

 

Stövar-DM (räv)

DM för rävdrivande stövare arrangeras av Malaxnejdens stövarklubb och SÖK nu på lördag 16.11.

Provområdet i Petalax är Bjurnäs och Långbacken. Vänligen respektera detta.

Uppdatert 14.11.2019

 

Jägarexamenskurs

Jägarexamenskurs ordnas i Yttermalax jaktstuga med början den 19 november kl 18.00. Examenstillfälle 17 december.

Uppdaterat 10.11.2019

 

Hjort och rådjurs jägare

Verkar som vissa inte läst reglerna hur jakten skall bedrivas med kulvapen, så därför sänder jag ut igen denna paragraf som påminnelse.

 

10. Hjortjägare skall alltid stå på en upphöjd plats. T.ex. Torn, ladutak, stor sten… Man ser till att man alltid skjuter snett neråt och har ett bra kulfång! Det finns många jägare i markerna, det går snabbt när olyckan är framme!

 

Och som tilläggas enligt jaktlagen:

Som vi alla vet är jakt från motorfordon förbjuden, också jakt inom 100m från att man lämnat motorfordonet. Tanken med jakt från pasställen är ju att man i lugn och ro före det eventuella skottet hinner rekognosera omgivningen, andra passjägare, bär- och svampplockare, hundrastare och markägare mfl, vilka alla har rätt att fritt röra sig i naturen. Detta är orsaken varför vi INTE sysslar med smygjakt, utan jagar från förberedda, upphöjda pasställen med naturligt kulfång, där jägaren har god kännedom om omgivningen, andra pasställen och andra personers vanor och rörelserutter.

 

Hälsningar Jonny och Bernt

 

Uppdaterat 31.10.2019

 

 

UTFODRING AV VITSVANSHJORT OCH RÅDJUR

Sädkärran är nu fylld och placerad på samma ställe som ifjol. De som utfodrar vitsvanshjort och rådjur kan hämta säd därifrån.

Uppdaterat 24.10.2019

 

ÄLGHUNDSPROV

Österbottens älghundsklubb ordnar Älghundstik DM lördagen 05.10. En provruta kommer att vara i Petalax. Provrutan kommer att vara från Nojärv-Viitala-Bjurnäsområdet. Försök att undvika att jaga i detta område detta datum.

Uppdaterat 01.10.2019

 

Rådjursjakt

Rådjuren är det inga begränsningar på tills jaktledaren Jonny Nordström meddelar annat. Vaktjakt på rådjur tillåten endast för medlemmar, vid organiserad jakt med hund och hagelgevär får även säsongkortsinnehavare delta.    
Då man skjutit ett rådjur anmäler man det på riista.fi, samt meddelar jaktledaren om bytet. Man måste registrera sig på Oma Riista.fi då man skall anmäla sitt rådjursbyte. Gå in på länken nedan och följ anvisningarna.

http://saalis.riista.fi/sv/

Uppdaterat 30.08.2019

 

ÄLGKÖTTSOPPDAG

Jaktföreningen bjuder på älgköttsoppa åt alla nuvarande och f.d. markägare i Petalax och Nyby byar samt byssbor med familjer. Söndag 7 april 2019 kl 12.00-15.00 i Högstadiet i Petalax. VÄLKOMNA!

Uppdaterat 03.04.2019

 

Luftgevärsskytte

Luftgevärsskytte ordnas i Slakthuset i Bjurnäs onsdagkvällar kl 19 under februari-mars. Start 06.02. Dragare är Jim Söderblom. Alla intresserade välkomna!

Uppdaterat 06.02.2019

 

 

Stövar-DM (räv)

DM för rävdrivande stövare arrangeras av Malaxnejdens stövarklubb nu på lördag 17.11.

Provområdet i Petalax är Kråkträsk älgjaktområde, främst området kring Bjurus och Viitala. Vänligen respektera detta.

Uppdatert 15.11.2018

 

GÅSJAKT PÅ ÅKRAR

Jakt på grågås och kanadagås på åkrar börjar 10.8 på morgonen. Det står olika i tidningen Jägaren och på riista.fi, men det är nog 10.8 direkt från morgonen som det börjar. 

Lite tröskade åkrar finns det, men om man tänkte sitta på vid åkrar som inte är tröskade, eller gräsåkrar där skörden inte är bärgad så måste man har tillstånd av markägaren.

 

Uppdaterat 09.08.2018

 

SAMJAKT

En samjakt ordnas inkommande lördag den 20.01 på samma vis som ifjol. Bytesdjuren är rådjur, små rovdjur (räv, mårdhund etc.) och fälthare, samt eventuellt hjortkalv.

Hjortjägare kan om man vill ta med både hagel- och kulgevär, ifall någon hjortkalv fås igång. Det jagas säkert i huvudsak med hagel ändå och minst 4 mm hagel bör det vara.

Jakten sker dels genom hunddrev och dels genom manskapsdrev.

Eventuellt byte får deltagarna komma överens om hur man delar.

Samjakten påverkar inte ens personliga kvot, så fast man skjutit 2 rådjur får man trots det delta och skjuta rådjur under samjakten.

OBS! Alla deltagare bär orange väst+mössa! Ta med VHF den som har.

Samling kl 9.00 vid Prölle Park. Väl mött!

Kjell Enberg fungerar som jaktledare.

Uppdaterat 17.01.2018

 

Skjutkvällar med skjutsimulatorn i Yttermalax jaktstuga
Petalax jaktförening r.f. har tilldelats 6 skjutkvällar i vinter/vår med skyttesimulatorn som finns i Yttermalax jaktstuga. Älgjaktlagen håller i trådarna dessa kvällar. De som inte jagar älg kan delta valfri kväll. Om man inte kan delta i egna jaktlagets skjutkväll, kan man nog delta under en annan skjutkväll, men främst under det egna lagets skjutkväll. Jägare som inte deltar i älgjakten kan delta i vilken/vilka kvällar de vill.
Skjutkvällarna samt ansvarspersonerna för dessa ser ut som följer:

Måndag 06.02 Nyby (Daniel Bäck) INSTÄLLT!

Torsdag 02.03 Norrby (Anders Wikström/Kjell Enberg)

Onsdag 15.03 Lolax (Leif Ståhl)

Måndag 20.03 Kråkträsk (Ingmar Smeds)

Tisdag 18.04 Skäri (Daniel Bäck)

Torsdag 27.04 Nyby (Daniel Bäck)

Det finns många olika jaktsituationer och viltarter att "jaga", bl.a älg, kronhjort, ripor och vildsvin, samt lerduvskytte i olika former. Man kan jaga två åt gången i  den s.k. "vildsvinsduellen". Inga egna gevär behövs, det finns två attrapper att skjuta med. Detta är intressant, kom och pröva på!
Välkomna!

Uppdaterat 28.04.2017

 

 

 

 

OBS!!! Jakttiderna på skogshönsen är förkortade!!!

Jakttiden för tjäder tog slut 30.09.2015, jakttiderna för orre och järpe tar slut 15.10.2015!

Se länk nedan.

Jakttiderna_för_hönsfåglarna_kartor_2015.pdf

Uppdaterat 08.10.2015

 

Rovdjuskampanjen 2019

Viltarter och poängsystemet som följer:

Rödräv 80 p

Skogsmård 70 p

Mårdhund & Grävling 40 p

Vildmink 10 p

Farmad räv 5 p

Vildkatt 1 p

Kråka, Skata & Kaja 2 p

Havstrut & Gråtrut 2 p

Av däggdjuren bör vänster framtass uppvisas och för fåglarna gäller tasspar.

Tävlingstiden är från 01.01.2019-31.12.2019 (enligt fångstlista och fredningstider)

 

Priserna har hittills sponsorerats av Kurres Jakt & Fiske, Gyttorp, RUAG, Hartman och Petalax jaktförening r.f.

 

Uppdaterad 17.01.2019

 

 

 

 

 

 

© Petalax Jaktförening r.f. Sivut: MakPoint